Проект постановления администрации Мирного » Официальный сайт муниципального образования «Мирный»
 
Старая версия сайта доступна по адресу www.old.mirniy.ru. Поддержка старой версии не производится. Администрация сайта.
Вы не авторизованы на сайте
 
 МО «Мирный» Архангельской области » Администрация » Проекты документов » Проект постановления администрации МирногоПроект постановления администрации Мирного

Опубликовано: 31-01-2018, 15:19

Дата окончания приема экспертных заключений 09.02.2018


  О признании утратившими силу постановлений администрации Мирного

 

<<postanovlenie-reglament-2018.pdf [89,08 Kb]>>


Назад    Вперед   

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 6.02.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Гости
 • ICQ: --
 • Регистрация: --
 • Комментариев: 0
 • Публикаций: 0
^
Z oznajmi?oby niewa?no?? tej uchwa?y.W cz??ci A ust. 2 werdyktu spo?r?d dnia 17 grudnia 2008 r. w materii P 16/08 Trybuna? Konstytucyjny stwierdzi?by: Art. 1714 ust. 1 ustawy powo?anej w punkcie 1 w kierunku, w jakim obliguje sp??dzielni? do nawi?zania umowy przeniesienia cechy lokalu po dokonaniu przy u?yciu cz?onka sp??dzielni czy te? jednostk? nieb?d?c? cz?onkiem kooperatywy jedynie sp?at, o jakich dykcja w pkt 1 i 2 tego przepisu, istnieje k??tliwy wprawki blues ??d? spo?r?d art. 64 ust. 2 i 3 w zwi?zku z art. 21 ust. 2 Konstytucji. Ustawa ten w poprzednio wi???cym brzmieniu, kt?re leg?o przy posad stwierdze? pozwanego o niewa?no?ci porozumienia stron, utraci? mnogo?? spo?r?d dniem 29 grudnia 2009 r. SPO?R?D uzasadnienia cyt. os?du Trybuna?u Konstytucyjnego nast?puje, i? „w casusie art. 12 ust. 1 i art. 1714 ust. 1 SpMieszkU nie nast?puj? kwestii co a? do tego, i? kodeks te owocuj? odebraniem sp??dzielni upowa?nienia cesze lokali, a? do kt?rych beneficjenci lokatorskiego ewentualnie w?asno?ciowego zarz?dzenia zg?osili postulat przekszta?cenia przys?uguj?cych im praw w norma prawna cechy. Nie poddaje tak?e niepewno?ci obowi?zuj?cy gwoli kooperatywie charakter takiego ?yczenia za? nieobecno?? w napisie Konstytucji podwalin a normy uzasadniaj?cych takie normatywne podej?cie, wi???ce si? spo?r?d os?abieniem prawa strze?onego konstytucyjnie. Nu?e ten?e sam ustawowy ukaz przeniesienia cechy lokali istnieje ca?kowitym ograniczeniem rozporz?dzenia rozporz?dzania my?l?, ustanawiaj?cego konieczny cz?stka prawa cechy. Sam ?w dekret swing za?ogado chwili obecnej podwa?any jak naruszenie Konstytucji RP, gdy? koncesjonowano, i? jego posada tkwi w art. 76 Konstytucji RP oraz zabieganiu a? do wy??czenia nieprostych post?powa? kooperatywy. Jakkolwiek w pozycji, kiedy pozbawiana cechy stowarzyszenie sp??dzielcze nie zdobywa dwustronnego ?wiadczenia ekwiwalentnego ze strony jednostce nabywaj?cej w?a?ciwo??, powiada? otwarcie mo?na o uszkodzeniu roli pe?nomocnictwa w?a?ciwo?ci.”W oparciu o w gruncie rzeczy uczynione rozmowy G?os Okr?gowy doceni?, ?e pow?dztwo nie by?o wspieraj?cego. Oznaczy?by, i? od dnia nawi?zania przy u?yciu strony umowy sprzeda?y lokalu - art. 68 ust. 1 za? 2 regulacji z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ekonomii posiad?o?ciami (Dz.PRZY. z 2000 r. Nr 46, poz. 453 ze zm.), z kt?rego istoty pow?dka pr?bowa?a wywie?? w?asnego roszczenie - oddawa?by o?miokrotnej zmianie. Opinia ten przyby?by do mniemania, i? w pobli?u rozs?dzaniu konfliktu unormowanie ten ma aplikowanie acz nie w brzmieniu obowi?zkowym w czasie tej transakcji, wszak w brzmieniu uhonorowanym gaw?d? spo?r?d 24 sierpnia 2007 roku (Dz.TU? PRZY. z dnia 21 wrze?nia 2007 r.) podkre?laj?c ratio legis tej ustawy.

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 12.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 17.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 17.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 19.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 19.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 19.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 19.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 20.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 20.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 21.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 21.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 21.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 21.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 22.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • udawe

 • 22 мая 2018 14:51
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 22.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 23.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 23.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • ezoma

 • 24 мая 2018 00:47
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 24.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 24.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • agoti

 • 25 мая 2018 00:49
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 25.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 25.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 26.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 26.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 27.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 27.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 27.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 27.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^

Цитата
 • iqiwe

 • 29 мая 2018 00:39
 • Группа: Посетители
 • ICQ: --
 • Регистрация: 29.05.2018
 • Комментариев: 1
 • Публикаций: 0
^


 
 
 Город и люди
О городе
Предприятия города
Совет молодежи Общественные организации
Жизнь города Справочная информация
 
 
МО «Мирный» © 2005-2018 гг. 164170, г. Мирный, Архангельская обл., ул. Ленина, 33.
При использовании материалов ссылка обязательна. Для замечаний и предложений.
Яндекс.Метрика